Gijsbers

Dr. Victor Gijsbers

Filosoof
5 opnames & 1 event
Dr. Victor Gijsbers (1982) is universitair docent filosofie aan de Universiteit Leiden.

Gijsbers studeerde natuurkunde en wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. Op dit moment doceert hij wetenschapsfilosofie en kennisleer. Hij promoveerde in 2011 cum laude op een proefschrift getiteld Explanation and Determination. Daarnaast werkt hij aan zijn onderzoek over verklaringen in de wetenschap en heeft hij verscheidene publicaties op zijn naam staan. De vragen waar hij zich op richt hebben te doen met wetenschappelijk begrijpen. Wat is begrijpen en wat is een goede verklaring? Wat betekent unificatie voor de kwaliteit van een verklaring?