Beer

Prof. dr. Paul de Beer

Econoom
4 opnames & 3 events
Econoom Paul de Beer is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen op de Henri Polak Leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam.

Verder is hij wetenschappelijk directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, De Burcht, en onderzoeker bij het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS). Hij is gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, inkomensverdeling en de verzorgingsstaat. Bovendien doet hij onderzoek naar de grondslagen van solidariteit in de moderne samenleving.

De Beer schrijft columns en artikelen over allerlei onderwerpen (zie zijn website). In 2004 schreef hij een analyse getiteld Individualisering zit tussen de oren, waarin hij betoogt dat hoezeer de term individualisering ook tot de verbeelding spreekt, dit verschijnsel uiteindelijk geen feitelijke basis heeft.

De Beer studeerde Algemene Econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Later promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift: Over werken in de post-industriële samenleving.