Waar is de duurzame agenda gebleven?

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Duurzame oplossingen: Sprongen maken door samenwerken
Prof. dr. Jacqueline Cramer (Duurzaam Innoveren, UU en directeur UCAD)
20.00-20.25 uur

Duurzaamheid lijkt even niet zo prominent aanwezig in de politiek, maar dat is schijn. Allerlei partijen in de samenleving hebben duurzaamheid hoog op de agenda. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheidsinstellingen zijn doordrongen van de urgentie van het thema en zien dat duurzaamheid kansen biedt voor een nieuwe economie en creativiteit losmaakt. Zij werken aan duurzame producten en productieprocessen en beperken zich niet tot Nederland. Duurzaamheid is een mondiaal vraagstuk. Het water en de lucht houden niet op aan de grens. Landen hebben elkaar nodig voor grondstoffen en goederen. De effecten van ons handelen raken mensen elders op de wereld. Ook op de internationale beleidsagenda's staat nog veel te gebeuren. Welke bijdrage kan de wetenschap, de universiteit en het UCAD als maatschappelijke speler leveren aan lokale oplossingen en wereldwijde visies?

Duurzame waarden: Bewustwording start beweging
Prof. dr. Herman Wijffels (Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering, UU)
20.25-20.50 uur

Duurzaamheid is een complex vraagstuk. Het gaat om natuur en mensenrechten, maar ook over gezond leven en goede arbeidsverhoudingen. Hiervoor is kennis nodig en visie over hoe die grote vraagstukken tot 'projecten' gemaakt kunnen worden waaraan verschillende partijen kunnen werken. Dat begint met bewustwording van het belang van evenwicht op al die terreinen. Prof. dr. Wijffels zal het initatief Nederland Krijgt Nieuwe Energie toelichten als voorbeeld van een dergelijk project, waarin politieke tegenstellingen worden overbrugd.

In samenwerking met...

UCAD