Universiteit op stelten

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Vanuit het bezette Amsterdamse Maagdenhuis klonk de boodschap dat het anders moet op universiteiten. Studenten en docenten gaan samen de barricaden op en tekenen petities. Ze zijn bezorgd over de toekomst van de academie. Maar waar maken ze zich precies druk om? En moeten we ons eigenlijk allemaal zorgen maken?

Door de megafoon klinkt dat onderwijs en onderzoek door rendementsdenken en publicatiedruk onder hoogspanning staan. Daarbij zetten prestatieafspraken met de overheid én top-down management de democratie op universiteiten onder druk. En dat raakt niet alleen iedereen binnen de muren van de universiteit, maar ook hen daarbuiten. Want universiteiten dienen op te leiden tot kritische burgers ten behoeve van een gezonde, creatieve en welvarende samenleving. Van kennisstilstand wordt niemand beter.

In een minicollege schetst prof. dr. Marcus Düwell (Wijsgerige Ethiek, UU) de achtergrond en context van het huidige rumoer. Prof. dr. Mirko Noordegraaf (Publiek Management, UU), prof. dr. Marian Joëls (Neurowetenschappen, UMC Utrecht), dr. Laurens Hessels (Rathenau Instituut) en Julia Muller (student Geesteswetenschappen) zoomen via pitches in op concrete voorbeelden van waar het beter kan. Prof. dr. Werner Raub (decaan Sociale Wetenschappen, UU) geeft een reactie. Docenten, onderzoekers, studenten, bestuurders en het publiek kunnen daarna in gesprek over de toekomst van de universiteit.