Symposium Millennium Development Goals

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Binnen vijftien jaar moest het gebeuren: vóór 2015 zouden extreme armoede en honger de wereld uit zijn. 189 landen werkten samen om hierover voor het eerst concrete en meetbare afspraken te maken. Met het opstellen van de Millenniumdoelen in 2000 stond de bestrijding van armoede dan ook zichtbaar op de wereldkaart. Overheden, het bedrijfsleven, de wetenschap, maatschappelijke organisaties en burgers sloegen de handen ineen om deze ambitieuze doelen te bereiken.

Inmiddels zijn we tien jaar verder en lijkt het bijna onmogelijk om de gemaakte afspraken na te komen. In Azië gaat het de goede kant op, maar Sub-Saharisch Afrika blijft ver achter en gaat op sommige gebieden zelfs achteruit. Uitbanning van honger, een lagere kindersterfte, gelijkheid voor mannen en vrouwen, onderwijs voor iedereen, verbeterde gezondheid van moeders, bestrijding van allerlei dodelijke ziektes en een leefbaar klimaat: het blijven uitdagingen.

Samen met studenten uit India, Zuid-Afrika en Europa organiseren AEGEE-Utrecht en Studium Generale een publiekssymposium waarin deze uitdagingen worden onderzocht. Wat is er nog nodig om de komende vijf jaar de goede richting op te gaan en wat kunnen we zelf doen om tot concrete actie over te gaan?

Spreker: Dr. Vandana Shiva

In samenwerking met...

Europese Studentenvereniging AEGEE Afdeling Utrecht