Na Darwin

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Waarom heeft de evolutietheorie het zo moeilijk? 150 jaar na het verschijnen van Darwins boek On the origin of species levert zijn werk nog steeds veel controverse op. Aan de ene kant bij mensen die niet accepteren dat we een toevallig product zouden zijn van variatie en selectie, de basis van Darwins theorie. Aan de andere kant zijn er degenen die zijn theorie al te gretig omarmen en eruit opmaken dat bij selectie de beste overwint. Dat is – volgens biologen - niet wat Darwin bedoelde met zijn 'survival of the fittest'. Hij stelde alleen vast dat de meest 'aangepaste' soort overleefde.

Kortom, het beeld van de mens zoals dat uit Darwins wetenschappelijke werk naar voren komt, het resultaat van een schitterend ongeluk, is niet populair. Waarom kiezen mensen voor een verhaal in plaats van wetenschappelijk bewijs? Welke menselijke behoefte zit daar achter? In deze serie onderzoeken we wat Darwin wel en niet gezegd heeft en welke bewijzen er in de vorm van missing links nog steeds gevonden worden. Welk effect heeft Darwin gehad op het denken over de relatie tussen geloof en wetenschap. En wat is toch de kracht van verhalen, inclusief nieuwe vormen van spiritualiteit?

Sprekers: prof. dr. Jelle Reumer, prof. dr. Cees Dekker, prof. dr. Johan Bolhuis, Coen Simon.

In samenwerking met...

Faculteit Geowetenschappen (UU) en het Darwin Centrum.