Lenin en Stalin

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Lenin en Stalin waren de grote leiders van het wereldcommunisme. Revolutionairen, die nergens voor terugschrokken bij de verwezenlijking van hun ideaal en daardoor hun ideaal ten slotte vernietigden. Hoe hebben zij zoveel macht weten uit te oefenen? Lenin bevrijdde de Russen van de tsaar door de revolutie van 1917 en Stalin gaf bevel tot een geforceerde industriële ontwikkeling en leidde de Sovjet-Unie door de Tweede Wereldoorlog. Dit alles bleek de aanzet tot de Koude Oorlog, waarin het communisme langzaam uitgroeide tot het schrikbeeld van de Westerse wereld.

Na de val van de Muur verdween het communisme snel als staatssysteem en de laatste restanten zijn bijna onzichtbaar geworden. Daarmee kwam een einde aan een periode waarin ideologische strijd en economische ontwikkeling hand in hand gingen met onderdrukking. Hoewel het communisme niet ver achter ons ligt, lijkt het een heel andere wereld en een andere tijd. Toch is het belangrijk de geschiedenis van het communisme te kennen, omdat de invloed voelbaar en de aanhang weer groeiende is. Onder Poetin wint het communisme in Rusland weer terrein. Ligt de aantrekkingskracht van dit ideaal misschien in sterke leiders met grootse ideeën, zoals Lenin en Stalin?

Prof. dr. Maarten van Rossem (Geschiedenis, UU) zal in vier colleges de opkomst, glorietijd en ondergang van Lenin en Stalin schetsen en ingaan op de invloed die deze communistische giganten op de wereldgeschiedenis hebben gehad.

De lezingen worden opgenomen door Home Academy.

In samenwerking met

Home Academy