De prijs van kanker: hoe inkomensongelijkheid zorgt voor gezondheidsverschillen

Mensen met een lager inkomen krijgen vaker bepaalde vormen van kanker dan mensen met een hoger inkomen. Hoe komt dat en wat kunnen we doen om deze ongelijkheid terug te dringen?
Leestijd 2 minuten — Wo 21 februari 2024
Kansrijk?

Een kankerdiagnose is voor iedereen vreselijk. Maar de kans daarop is voor veel kankersoorten groter bij mensen met een lagere sociaaleconomische status, bleek uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De ongelijke verdeling van kanker over verschillende inkomensgroepen komt onder meer doordat risicofactoren, zoals roken en overgewicht, niet gelijkmatig verdeeld zijn. Verontrustend genoeg treffen juist de meer dodelijke vormen, zoals longkanker, vaker de lagere economische klassen, waardoor gezondheidsverschillen tussen lage en hoge inkomensgroepen alsmaar groter worden.

Hoe is deze gezondheidskloof ontstaan? Volgens sociaal wetenschapper dr. Gonneke Stevens (UU) zijn de redenen uiteenlopend en ontstaan die vaak al op jonge leeftijd. “Het opleidingsniveau van de jongeren is een belangrijke factor, op vmbo's komen veel risicofactoren samen”, aldus Stevens. Zo hebben jongeren met een lager opleidingsniveau vaker een ongezonde levensstijl, gekenmerkt door weinig beweging en overmatig rook- en drankgebruik. Ook kan de financiële status van een persoon op een meer directe wijze invloed hebben op de gezondheid. Arts dr. Marielle Jambroes stelt: “Als je elke maand zorgen hebt of je bijvoorbeeld je woonlasten kan betalen, zorgt dat voor stress wat vervolgens je gezondheid negatief beïnvloedt. Zo zijn er nog veel meer manieren waarop het inkomen invloed heeft op gezondheid. Op dit moment doen we vanuit de zorg heel weinig om de oorzaken van de gezondheidsverschillen te adresseren.”

Er zijn dus grote veranderingen nodig om de gezondheidskloof tussen lage en hoge inkomensklassen te dichten. Bekijk de talkshow met o.a. Stevens en de lezing van Jambroes terug, waarin er dieper wordt ingegaan op de oorzaken van de gezondheidsverschillen en wat de oplossingen zijn om deze terug te dringen.