De vervuiler betaalt

Het Europees Parlement stemde voor maatregelen die ervoor moeten gaan zorgen dat de bedrijven die het meeste uitstoten, ook de grootste lasten hiervoor moeten gaan dragen. Maar zijn duurzame doelen eigenlijk wel haalbaar zonder grondige hervorming van de financiële sector?
Leestijd 1 minuut — Di 18 april 2023

Met de aangenomen voorstellen lijkt een klimaatneutraal Europa in 2050 dichterbij te komen. Het Europees emissiehandelssysteem laat grote, vervuilende industrie sinds 2005 betalen voor uitstootrechten. De aanscherping van dit systeem verminderd het aantal rechten waarmee de uitstoot prijs omhoog gaat. 

Het doel van deze maatregel is de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In 2030 moet Nederland namelijk 55 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. De twaalf industriereuzen, onder andere Shell en Tata Steel, die samen driekwart van de broeikasgasuitstoot van de hele Nederlandse industrie voor hun rekening nemen, spelen hierin een grote rol. Maar de grootste uitstoters geven weinig blijk in het omlaag brengen van de CO2 uitstoot zo blijkt uit een onderzoek van De Groene Amsterdammer. De uitstoot van acht van de grootste twaalf is nog net zo veel of zelfs meer als voor het Klimaatverdrag van Parijs in 2015. Terwijl de voetafdruk van de Nederlandse burger in de afgelopen tien jaar met 25 procent daalde kwam de hele industriesector niet verder dan een daling van twee procent. “Een beter klimaat begin bij jezelf”: de burger lijkt de boodschap begrepen te hebben. Maar de industrie moet nog een grote slag slaan voordat we écht zicht hebben op een groenere toekomst.

In de oplossing van grote mondiale problemen, waaronder de klimaatcrisis, spelen multinationals een grote rol legt onderzoeker Myriam Vander Stichele uit op een avond over de macht van het grote geld. De private sector, multinationals dus, zullen het overgrote deel van de kosten en verantwoordelijkheden op zich moeten nemen om verandering waar te maken. Maar de constante focus op winstmaximalisatie van grote multinationals houdt het aanpakken van grote mondiale problemen tegen. In de lezing werpt Myriam Vander Stichele een kritische blik op de fundamenten van het huidige kapitalistische systeem. Hoe komt het dat een selecte groep banken en multinationals over zoveel geld beschikt? En zijn duurzame doelen wel haalbaar zonder grondige hervorming van de financiële sector? Kijk de opname hier terug.