Laat je Artificial Intelligence voortaan je scriptie schrijven?

De één spreekt van een grote doorbraak in AI-land, de ander waarschuwt voor de schaduwkant van het taalprogramma dat begin november werd gelanceerd: ChatGPT van OpenAI zorgt voor een wervelwind aan nieuwsberichten en meningen. Neemt deze chatbot binnenkort al onze schrijftaken over?
Leestijd 1 minuut — Di 17 januari 2023

ChatGPT is een taal-AI die teksten kan schrijven op basis van een opdracht die je het programma geeft. Binnen no-time schrijft het programma een essay, reclametekst, liedje (echt!) of compleet werkstuk voor je. Het programma struint het internet af en maakt een remix van alles wat het daar vindt – en die remix oogt vaak verrassend menselijk. Universiteiten en scholen doen hun stinkende best om fraude te voorkomen, maar kunnen het werk van studenten en ChatGPT vaak maar moeilijk onderscheiden van elkaar.

Stevenen we af op een tijdperk waarin we zelf niet meer hoeven na te denken en waarin we AI al onze teksten laten schrijven? Ik vroeg het aan de populaire chatbot en dit is het (vertaalde) antwoord dat ik kreeg:

"AI heeft het potentieel om veel taken te automatiseren die momenteel menselijke intelligentie vergen, zoals het herkennen van afbeeldingen en spraak, het maken van keuzes en het oplossen van problemen. Maar het is onwaarschijnlijk dat AI alle dagelijkse denktaken van de mens volledig zal overnemen. Hoewel AI specifieke taken met hoge efficiëntie en nauwkeurigheid kan uitvoeren, mist het momenteel het vermogen om de context te begrijpen en oordelen te vellen zoals mensen dat kunnen. Bovendien vereisen veel taken een niveau van creativiteit en aanpassingsvermogen dat AI nog niet heeft bereikt. Het is waarschijnlijker dat AI de menselijke intelligentie zal vergroten door te helpen bij specifieke taken, in plaats van de menselijke intelligentie helemaal te vervangen."

Zoals ChatGPT zelf ook al toegeeft, lijkt het onwaarschijnlijk dat computerprogramma’s onze schrijftaken volledig overnemen. Zoals je hierboven kunt lezen, is AI al behoorlijk geoefend in het verzamelen, selecteren en sorteren van bestaande data en kan het op deze manier gestructureerde teksten maken vanuit bestaande bronnen. Maar waardeoordelen vellen, dat kan AI niet: aan factchecken doet het programma niet en een moreel kompas mist het programma ook. Daarom waarschuwt SETUP dat we ons vermogen om zelf na te denken vooral niet moeten verliezen door denktaken uit te besteden aan bots.

Tijdens het event A different state of mind vroegen we aan computerwetenschapper en filosoof prof. Mehdi Dastani of AI in de toekomst meer op ons kan gaan lijken en wél keuzes kan leren maken op basis van moreel kompas of gevoel. Volgens Dastani hebben computermodellen hier eerst emoties voor nodig: emoties zijn namelijk cruciaal voor het maken van keuzes in een wereld vol onzekerheden. Voordat het zover komt, kunnen we het echte denkwerk nog niet overlaten aan computerprogramma’s en zullen we toch echt zelf moeten reflecteren, redeneren en de verbanden moeten leggen.

Meer weten over AI? Op 22 februari organiseren we Hoe dom is kunstmatige intelligentie? en gaan we in gesprek met logicus prof. Jan Broersen (UU). Computers worden steeds slimmer, maar wat kunnen we beter niet aan ze overlaten?