Blijf herinneren

Nederlandse jongeren blijken weinig kennis te hebben over de Holocaust. Daarom is het belangrijk te blijven herdenken op herinneringsplekken en monumenten. Maar hoe moeten we met deze plekken omgaan?
Leestijd 1 minuut — Do 26 januari 2023

De internationale organisatie Claims Conference, die opkomt voor Holocaust overlevenden, heeft zeven enquêtes in zes landen laten invullen om de kennis over en het bewustzijn rondom de Holocaust te meten. De uitkomsten deden veel stof opwaaien.

Nederlanders bleken het slechtst te scoren op kennis over de Holocaust. Zo blijkt dat 54 procent niet weet dat zes miljoen Joden om het leven zijn gekomen. Bijna een kwart van de Nederlandse jongeren stelt dat het aantal vermoorde Joden zwaar overdreven is.

Ondanks de twijfel van verschillende critici rondom het onderzoek, over zowel de methode en vraagstelling, kaart het onderzoek een probleem aan. Kennis over de Holocaust, uitsluiting en deportatie, mist terwijl men door te weten herhaling kan voorkomen. Om de kennis over en bewustzijn rondom de Holocaust te vergroten moet er allereerst ingezet worden op educatie. Daarnaast spelen herinneringsplekken en -momenten een grote rol. Hoe moeten we met deze plekken omgaan? En hoe verschillen Oost- en West Europa hier in? Cultuurhistoricus prof. dr. Rob van der Laarse sprak over hoe de Jodenvervolging herdacht wordt in Europa. Je kijkt de opname hier terug.