Duurzame voorspellingen

Hoe valoriseer je onderzoek naar duurzaamheid?
Leestijd 2 minuten — Za 7 juni 2014

Wat is de werking van een broeikasgas als CO2 in de lucht? Wat betekent het smelten van de Noordpool voor de kwaliteit van het zeewater? En hoe gaan we om met de beperkte hoeveelheid grondstoffen zoals fossiele brandstoffen die in de grond zitten? Dat zijn vragen die binnen het UU speerpunt Duurzaamheid aan bod komen. Prof. dr. Paul Schnabel ging tijdens de Expeditie UU in gesprek met programma directeur prof. dr. Jack Middelburg om meer te weten te komen over het onderzoek dat onder zijn leiding gedaan wordt.

Binnen de UU is gekozen om met betrekking tot Duurzaamheid te richten op drie thema's. Water, energie en steden. Wat betekent de opwarming van het zeewater voor ons? Hoe snel stijgt de zeespiegel? En zal er in de toekomst een watertekort zijn? Of is er juist sprake van een overschot? Ook onderzoek naar duurzamere energiebronnen is iets waar Utrecht zich op richt. Hoe kun je fossiele brandstoffen die moeilijk uit de grond te halen zijn toch op veilige en winstgevende wijze uit de grond halen? Hoe kun je die brandstoffen beter benutten? En is het mogelijk om ze duurzamer om te zetten? Daarnaast wordt onderzocht wat de effecten zijn van verandering van het klimaat op steden. Doordat steeds meer mensen in steden wonen, is het belangrijk om te weten hoe het klimaat waar die steden liggen ook leefbaar is. Voor nu, maar vooral ook in de toekomst.

Daar onderscheidt de UU zich ook van onderzoeksinstituten als het KNMI en TNO. Waar het KNMI klimaatvoorspellingen voor over twintig jaar doet, onderzoekt de UU hoe het klimaat er in het jaar 2100 uit zal zien. En waar TNO zich vooral richt op de bedrijven van nu, probeert de UU te laten zien hoe de wereld er over twintig jaar uit zal zien op dit gebied. Maar hoe kun je wetenschappelijke kennis over zo ver in de toekomst ook bruikbaar maken voor politiek beleid en bedrijven van nu? Hoe valoriseer je je onderzoek? Dat is niet zo lastig, volgens Middelburg. De wetenschappelijke kennis die voortkomt uit zulk onderzoek kan politiek beleid er toe aanzetten om geld opzij te zetten om ons te weren tegen toekomstige problemen. Ook voor verzekeringsmaatschappijen is het onderzoek interessant. Zij kunnen de dreiging van een hoger zeewaterniveau of meer stormen inschatten en zo hun polissen verhogen wanneer die dreiging een stuk reëler wordt.

Na het gesprek tussen prof. dr. Jack Middelburg en prof. dr. Paul Schnabel was het woord aan drs. Ewoud Compeer. Hij doet onderzoek naar fouten in het DNA die zorgen dat het afweersysteem van mensen niet in werking treedt wanneer dat nodig is. Benieuwd hoe zijn onderzoek verloopt? Een verslag van zijn lezing tijdens de Expeditie UU vind je op de Studium Generale nieuwsblog.

Illustrator Ronald van der Heide tekende wat er in de Pimp your mind lounge gebeurde. Zie ook het hele beeldverslag.