Mannen vs. vrouwen in de wiskunde

Mannen zijn beter in wiskunde dan vrouwen. Dit is een stereotype beeld dat een tijdlang overheerste.
Leestijd 1 minuut — Vr 9 december 2011

Het wiskundig tij is nu kerende. Vrouwen blijken qua intelligentie niet slechter te zijn in wiskunde maar vooral persoonlijke eigenschappen als zelfvertrouwen en interesse spelen een rol in hun prestaties op wiskunde gebied. Zo zijn mannen zekerder over hun kunnen wat betreft wiskunde dan vrouwen. Psycholoog Nicole Else-Quest zegt in een onderzoek dat de status en het welzijn van vrouwen in elk land anders zijn en dat daarop de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn gebaseerd. Dit onderschrijft ook onderzoeker Luigi Gioso die het verschil tussen mannen en vrouwen in prestaties op het gebied van wiskunde toeschrijft aan de mate van emancipatie in een land. Zo zijn in IJsland vrouwen beter in wiskunde en dit land staat als eerste op de emancipatieranglijst.

Veel biologen zijn van mening dat de oorzaak van slechtere prestaties in wiskunde door vrouwen te wijten is aan het feit dat hun linkerhersenhelft (geschikt voor taal) beter is ontwikkeld dan de rechterhersenhelft (geschikt voor wiskunde). Bij mannen is dit andersom. Toch kunnen de onderzoekers de verschijnselen zoals in IJsland niet verklaren aan de hand van biologische gegevens. Emancipatie en zelfvertrouwen lijken de sleutelwoorden voor een gelijkwaardige 'wiskundige' wereld.