Veiliger, simpeler, soberder

Leestijd 2 minuten — Ma 28 november 2011

'Hou op met bonussen.' 'Verbied banken het handelen voor eigen rekening.' 'Laat sociale en milieurisico's meewegen bij risicobepaling.' In deze niet mis te verstane bewoordingen presenteerde het Sustainable Finance Lab (SFL) bij monde van voorzitter Herman Wijffels de tussenstand van vier avonden discussiëren over de toekomst van de financiële sector. Concreet doet zij negen aanbevelingen. Deze zijn terug te lezen in een notitie die met de presentatie is uitgegaan.

De financiële sector heeft de afgelopen decennia te veel gefocust op kortetermijnwinst en steeds complexere producten, en te weinig op de klant. De crisis heeft de zwakke plekken van het systeem blootgelegd. Het moet weer veiliger, simpeler en soberder, is nu het credo. De sector moet zodanig ingericht worden dat essentiële functies van banken, zoals het regelen van het betalingsverkeer, nooit in gevaar kunnen komen. Nieuwe financiële producten moet vooraf aan een toets onderworpen worden, net zoals voedingsmiddelen en medicijnen. Op de werkvloer moet meer ruimte komen voor diversiteit en de morele kant van bankieren.

Het SFL pleit ervoor het momentum van de crisis te gebruiken om fundamentele veranderingen aan te brengen. Het lijkt de steun te hebben van de Nederlandse bevolking. Onderzoeksbureau Motivaction peilde de meningen en concludeerde dat de grote meerderheid van de Nederlanders bezorgd is over de financieel-economische situatie en hoopt op verandering. Ook heeft de bevolking bijna even weinig vertrouwen in bankiers als in politici.

De aanwezige bankiers en politici gaven aan welwillend tegenover de conclusies en aanbevelingen te staan, elk natuurlijk met hun eigen mitsen en maren. Zo zeiden de bankiers dat het betalen van bonussen al ver is teruggedrongen en dat in Nederland lang geen sprake is van 'Amerikaanse praktijken'. Ronald Plasterk kondigde aan binnenkort met een motie te komen om bonussen wettelijk aan banden te leggen.

Het vervolg
Zoals gezegd is dit nog maar een tussenstand. Het Sustainable Finance Lab gaat in het voorjaar door met een tweede reeks discussieavonden. Dan zal het minder over de financiële sector zelf zal gaan, en meer over de vraag hoe zij kan bijdragen aan een duurzame economie.

Kijk voor meer informatie en alle opnames op de website van het Sustainable Finance Lab. Lees ook eens eerdere nieuwsblogs over het SFL terug, de eerste vind je hier.