Beste Mark,

Gefelicteerd met je overwinning. Nu begint het echte werk.
Leestijd 2 minuten — Do 10 juni 2010
Nederland krijgt energie

Vanuit Studium Generale willen we nog een initiatief onder je aandacht brengen waaraan veel partijen gewerkt hebben en hun kennis hebben gedeeld. Onder de noemer Nederland krijgt nieuwe energie is in aanloop naar de verkiezingen door alle partijen, ook door de basis van jouw partij nagedacht over een duurzame energievoorziening voor Nederland. Lees het na in De verklaring van Utrecht. Je zult er veel energie van krijgen.

Duurzaam protest op deur universiteit genageld

Vierhonderd drieennegentig jaar na Maarten Luther spijkerden zeven politieke partijen hun duurzame hervormingskreet, de Verklaring van Utrecht, op de deur van de Universiteit van Utrecht. “De huidige verkiezingsstrijd gaat teveel over de crisis van vandaag. We moeten onze economie nu hervormen om de dreigende crises van morgen te voorkomen. Onder andere door versneld over te stappen naar hernieuwbare energie.” Dat vinden de leden van duurzaamheidcommissies van 7 politieke partijen.

De Verklaring van Utrecht is een tien-puntenlijst met aanbevelingen om Nederland sneller over te laten gaan op hernieuwbare energie, zoals zon en wind. De in de Universiteit Utrecht opgestelde verklaring is gebaseerd op het recent gepubliceerde rapport 'Nederland krijgt nieuwe energie'. Partijcommissieleden van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, SGP en VVD stellen daarin gezamenlijk dat ons land voor 2050 helemaal kan en moet overstappen op hernieuwbare energie. Een Deltawet Nieuwe Energie moet deze doelstelling wettelijk borgen en tot nationale prioriteit verheffen.

Maak onze economie crisisbestendig
De komende miljardenbezuinigingen zijn de pijnlijke prijs van een jarenlange lakse houding ten aanzien de enorme schuldenopbouw van mensen, bedrijven en landen. “Binnen afzienbare tijd zullen wij nieuwe crises over onszelf afroepen als we zo laks blijven omgaan met de beperkte houdbaarheid van onze niet-duurzame economie”, aldus de leden van de politieke partijen. Daarbij gaat het niet alleen om onzekerheid over onze toekomstige energievoorziening, maar bijvoorbeeld ook over de voorziening van voedsel, grondstoffen en schoon water. “Het is wat ons betreft toch een kwestie van gezond verstand om gezamenlijk te streven naar een crisisbestendige en duurzame economie.”

Volledig duurzaam kan wel
Ook vanuit Europa werd onlangs de haalbaarheid van de ambitie van 'Nederland krijgt nieuwe energie' onderschreven. In het rapport 'Roadmap 2050 low carbon economy in Europe' hebben McKinsey, KEMA, Imperial College London en University of Oxford vastgesteld dat een volledig hernieuwbare energiemix wel degelijk technisch en economisch haalbaar blijkt. Dit is duidelijk in tegenstelling tot de mening van sommige politici die kernenergie en nieuwe (zogenaamd schone) kolencentrales noodzakelijk vinden.

Mee eens? Steun dan het Burgerinitiatief Nederland krijgt Nieuwe Energie

Kijk de debatten terug op www.sg.uu.nl en geef je mening of reageer op onze blog.