Sport en Techniek

Hoe wordt techniek ingezet voor het halen van nieuwe records in de topsport?
Leestijd 2 minuten — Do 27 mei 2010
Sportzomer

Op woensdag 26 mei sprak prof. dr. ir. Jacob Fokkema, oud rector aan de TU Delft, over de vermenging van sport en wetenschap. Hij liet zien hoe techniek wordt ingezet bij het behalen van nieuwe records in de topsport. Zo worden bewegingen in kaart gebracht via biomechatronica en biorobotica, schaatspakken verbeterd via speciale strippen en kan de stuurder van een bobslee zich voorbereiden op de baan via een computersimulatie. Dit klinkt allemaal fantastisch, maar hoe ver mag men gaan? En is er zoiets als 'technodoping'?

Zolang iedereen toegang heeft tot de techniek komen we met z'n allen een stapje verder. Neem bijvoorbeeld de klapschaats; daar wordt tegenwoordig door iedere topschaatser op gereden. Maar wat als de innovaties alleen beschikbaar zijn voor een bepaalde groep? Hebben landen waar veel geld beschikbaar is voor wetenschap niet een oneerlijk voordeel ten opzichte van armere landen? Dit zijn moeilijke ethische vragen waarover we, volgens prof. Fokkema, zeker moeten discussiëren.

Een van de bezwaren tegen vermenging van sport en wetenschap is dat de essentie van de sport verloren gaat. Het is echter niet mogelijk sport helemaal 'wetenschapvrij' te maken aangezien elke sport gebruikmaakt van materialen. Nog problematischer zijn de verschillen op de Paralympics, waar, bijvoorbeeld, sporters allemaal een verschillende prothese hebben. Dit leidt tot de vraag: 'welke factoren kunnen (en moeten) we bij sporters vergelijken?'.

Tot slot gaf prof. Fokkema aan dat er een verschuiving plaatsvindt van een fysisch-mechanische aanpak naar een meer biologische aanpak: “Dit wordt de eeuw van de biologie.”, aldus Fokkema. We zijn zeer benieuwd wat voor innovaties we zullen zien op de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

Kijk de lezing terug.