Leren van modellen

29
mrt
2017

Leren van modellen

Spiegeltje, spiegeltje
Prof. Wouter van Joolingen is expert op het gebied van simulaties. Kan een model de werkelijkheid representeren?

In het lager en middelbaar onderwijs helpt het werken met modellen leerlingen om de werkelijkheid beter te begrijpen. Door zelf te spelen met modellen via computersimulaties krijgen ze bijvoorbeeld een levendig beeld van de werkzame mechanismen achter natuurkundige fenomenen. Hoe adequaat zijn die modellen? En hoe verhouden ze zich tot traditionele lesmethoden? Prof. dr. Wouter van Joolingen (Freudenthal Instituut, UU) vertelt waarom het gebruik van modellen en experimenten bij het lesgeven de voorkeur verdient boven het uitleggen van formules en wetten.

Spreker

Datum & tijd
Woensdag 29 maart 2017 (18:00-19:30)
Voertaal
Nederlandstalig
Entree
Gratis
Aanmelden
Niet nodig. Let op: vol = vol.
Direct in je agenda

Over deze serie

Spiegeltje, spiegeltje

Wetenschappelijke kennis weerspiegelt nooit direct de realiteit. Met modellen, steekproeven en andere representaties proberen wetenschappers de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen. Maar lukt dat ook?