Wat geloven we?

Heilige huisjes

Duur 0:45:00 — Wo 2 november 2016

Wat geloven we?

82% van de Nederlanders gaat naar vrijwel nooit naar de kerk en slechts 14% gelooft in een god. Toch is religie niet uit het dagelijks leven verdwenen.

82% van de Nederlanders gaat naar vrijwel nooit naar de kerk en slechts 14% gelooft in een god. Toch is religie niet uit het dagelijks leven verdwenen. The Passion trekt miljoenen kijkers en in het publieke debat over islam schermen politici met de joods-christelijke traditie. Voor antwoorden op levensvragen zoeken we onze heil bovendien steeds meer in alternatieve vormen van spiritualiteit. Hebben we onze religieuze wortels eigenlijk wel doorgesneden? Dr. Ernst van den Hemel spreekt over wat Nederlanders tegenwoordig geloven.

Spreker

Over deze serie

Heilige huisjes

De rol van religie in de maatschappelijke en persoonlijke sfeer groeit. Wie de wereld wil begrijpen, moet daarom iets van religie begrijpen. In drie lezingen wordt het wat, hoe en waarom van religie onderzocht in de wereld van nu.