Kort | Wat is het recht van de zee?

The next generation

Duur 0:20:00 — Di 25 februari 2014

Kort | Wat is het recht van de zee?

Hoewel het moeilijk is wetten af te dwingen op zee, houdt daar het verhaal niet op. Er zijn wel degelijk dwingende verdragen.

Hoewel het moeilijk is wetten af te dwingen op zee, houdt daar het verhaal niet op. Er zijn wel degelijk dwingende verdragen. Maar het meest effectief op mondiaal niveau is het onderhandelen, doordat staten eerder geneigd zijn aan eigen gemaakte afspraken te voldoen. Prof. Dr. Oude Elferink legt uit.

Spreker

Over deze serie

The next generation

Een duurzamere wereld begint bij jezelf, maar niemand kan het alleen. Hoe oefen je invloed uit op milieu, voedselvoorziening en leefbaarheid? Dubbellezingen over de volgende generatie oplossingen.