Jeugd, cultuur en seks

Over de bloemetjes en de bijtjes

Duur 0:45:00 — Wo 16 oktober 2013

Jeugd, cultuur en seks

We denken misschien dat seks een privé-aangelegenheid is, maar dat is het allerminst.

We denken misschien dat seks een privé-aangelegenheid is, maar dat is het allerminst. Wat in de beslotenheid van de slaapkamer als intieme privéhande­ling wordt beleefd, is doordrenkt met cultuur en gekleurd door allerlei maatschappelijke omstandigheden. De heersende normen en stereotypen over mannen en vrouwen op het terrein van seksualiteit zijn daarbij van grote invloed. Vooral jongeren zijn, als jonge starters in de seksuele arena, geneigd zich door stereotypen te laten leiden. Welke gevolgen heeft dit voor de manier waarop zij seksualiteit beleven, voor hun identiteitsontwikkeling, en voor hun seksuele gezondheid?

Spreker

Over deze serie

Over de bloemetjes en de bijtjes

Seks is overal. Toch gaan we er steeds krampachtiger mee om. Hoe maken we seksualiteit bespreekbaar, met name in de opvoeding? Wat is normaal?