Een filosofische analyse van de opstanding van Christus

Valkuilen

Duur 0:45:00 — Di 28 mei 2013

Een filosofische analyse van de opstanding van Christus

Hoe pas je de eerder verworven theoretische en empirische inzichten toe op het wonder van de lichamelijke opstanding van Jezus?

Hoe pas je de eerder verworven theoretische en empirische inzichten toe op het wonder van de lichamelijke opstanding van Jezus? Hoe waarschijnlijk is het dat dit werkelijk heeft plaatsgevonden? Om deze vraag te beantwoorden wordt David Hume's analyse van wonderen kritisch besproken. Wat deugt er niet aan Hume's analyse? Waarom kunnen we er niet omheen de empirische details in kaart te brengen? Daarna worden verschillende hypothesen ter verklaring van de 'getuigenissen' tegen elkaar afgewogen. Zelfs deze 'afgekloven' casus wordt interessant wanneer er de nieuwste waarschijnlijkheidstheoretische en empirische inzichten op worden toegepast.

Spreker

Over deze serie

Valkuilen

Is het maken van denkfouten inherent aan de mens? Prof. Herman Philipse geeft in vier lezingen een systematische analyse van alle valkuilen in ons denken. Kunnen we die voorkomen?