Valkuilen

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Prof. dr. mr. Herman Philipse

Hoe ordent de mens zijn denken? Filosofen hebben in de geschiedenis al heel wat nagedacht over deze vraag. Kunnen we iets opsteken van systematische analyse om onze eigen denkfouten en dwalingen te ondervangen? In het dagelijks leven blijkt het vaak moeilijk genoeg om je mentaal staande te houden en zie je achteraf pas hoe je beïnvloed werd door de mening van anderen.

Hoe komt het dat sommige foute redeneringen zo moeilijk te ontmaskeren zijn? Sommige argumentaties verleiden ons ze te geloven. Waarom vragen we dan niet door? Voorbeelden van gerechtelijke dwalingen, zoals de veroordeling van Lucia de B. tot levenslange gevangenisstraf, laten zien hoe zelfs ervaren rechters en raadsheren slachtoffer kunnen zijn van cognitieve verblinding. Hoe is dit psychologisch te verklaren? Kunnen we dit soort dwalingen proberen te voorkomen door scholing in logica, waarschijnlijkheidstheorie, en logisch-psychologisch onderzoek naar drogredenen?

Prof. dr. mr. Herman Philipse (Universiteitshoogleraar, UU) zal in vier colleges spreken over voorbeelden van dwalingen en drogredenen die zijn ontleend aan de rechtspraktijk, aan religie, en aan het dagelijks leven. Hoe komt het dat sommige foute redeneringen zo moeilijk te ontmaskeren zijn? Sommige argumentaties verleiden ons ze te geloven. Waarom vragen we dan niet door? Ook belangrijke filosofen zoals David Hume komen aan bod. Ga mee op onderzoek in dit overzichtscollege.

De pdf-versie van de handout zal een dag na de lezing verschijnen. Klik hier rechts op de betreffende opname en dan het tabje handouts.

Dinsdag 7 mei
Waarheidsvinding en dwaling: typologie van de valkuilen

Dinsdag 14 mei
Waarschijnlijkheid en drogredenen

Dinsdag 21 mei
De betrouwbaarheid van getuigenverklaringen

Dinsdag 28 mei
Een filosofische analyse van de opstanding van Christus