Het publiek als rechter

Het gezag van de toga

Duur 0:45:00 — Do 23 september 2010

Het publiek als rechter

Prof. mr. Ton Hol bespreekt de rechterlijke macht: wat zijn de verwachtingen en zijn die wel realistisch?

Prof. mr. Ton Hol bespreekt de rechterlijke macht: wat zijn de verwachtingen en zijn die wel realistisch? Op welke manier is er sprake van gezagsverlies en is dat erg? Zijn nieuwe vormen van transparantie en democratisering gewenst en mogelijk? Prof. dr. Mirko Noordegraaf (Publiek Management, UU) geeft een reactie. Waarin zit de professionaliteit van de moderne rechter en wetenschapper, hoeveel autonomie hoort daarbij en hoe is dat te rijmen met de behoefte van het publiek aan zekerheid? Prof. dr. Chrisje Brants (Straf- en Strafprocesrecht, UU) vergelijkt verschillende rechtssystemen en de rol van de jury en de media daarin. Pieter Hilhorst (journalist, presentator, ombudsman) legt de vraag voor of het niet gewoon een gezonde democratische ontwikkeling is dat het publiek mee oordeelt?

Sprekers

Over deze serie

Het gezag van de toga

Zijn de verwachtingen van het recht te hoog gespannen? De roep om meer zekerheid en transparantie klinkt steeds luider. Wat is er aan de hand met de rechterlijke macht?