Pijl

Dr. ir. Yvon van der Pijl

Antropoloog
1 opname & 1 event
Dr. ir. Yvon van der Pijl is universitair hoofddocent culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht, waar ze de cross-culturele betekenis van de dood onderzoekt.

Van der Pijl onderzoekt pre- en postmortale zorgpraktijken en idealen in Nederland. Ze is hierbij vooral geïnteresseerd in hoe de dood wordt ervaren en gevierd.

Ze is daarnaast verbonden aan verschillende projecten, waaronder de ontwikkeling van het eerste Nederlandse multiculturele uitvaartcentrum Het Afscheidshuis in Amsterdam-Zuidoost, en adviseerde als lid van een speciaal samengestelde commissie van de Gezondheidsraad de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de toelaatbaarheid van nieuwe vormen van lijkbezorging.

Als lid van het academische netwerk voor kennisuitwisseling op het gebied van sterven en dood DONE (Dood Onderzoek Nederland) en docent bij Après la Vie Academie draagt Van der Pijl actief bij aan kennisuitwisseling en educatie over sterven en de dood. Haar expertise omvat daarnaast onderwerpen als ethiek, rituele dynamiek, antropologische theorie en duurzaam burgerschap.