Moor

Dr. Tine de Moor

Historicus
2 opnames & 1 event
Tine De Moor is Universitair Hoofddocent bij het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur, aan de afdeling Sociale en Economische Geschiedenis van de Universiteit Utrecht.

Tine De Moor richt zich op de ontwikkeling en het beheer van verschillende vormen van instituties voor collectieve actie en de rol hiervan in de economische ontwikkeling van West-Europa. Ze heeft onder meer artikelen gepubliceerd over de verspreiding, het gebruik en verdwijnen van de gemeenschappelijke gronden in Vlaanderen en dit vergeleken met andere Europese landen. Verder is zij mede-oprichter en redactielid van 'The International Journal of the Commons, lid van de raad van bestuur van de International Association for the Study of the Commons en programma directeur van ESTER (European graduate School for Training in Economic and social historical Research).
De Moor heeft onlangs een beurs ontvangen van de Europese Onderzoeksraad voor haar project United We Stand. In dit project worden zij de interacties tussen economische groei, huwelijkspatronen en collectieve actie op verschillende niveau's onderzocht. Klik hier voor haar persoonlijke website.

Foto: Anna van Kooij