Peitzmann

Prof. dr. Thomas Peitzmann

Natuurkundige
2 opnames & 1 event
Natuurkundige prof. dr. Thomas Peitzmann is hoogleraar en hoofd van het Instituut voor Subatomaire Fysica aan de Universiteit Utrecht.

Peitzmann onderzoekt de 'oersoep': de toestand van het heelal een paar microseconden na de Oerknal. Daarvoor doet hij onder meer onderzoek bij ALICE, een van de experimenten met de deeltjesversneller LHC van CERN. Met deze deeltjesversneller is de toestand van het vroege heelal, de hoge temperatuur en hoge dichtheid, na te bootsen. Daarbij ontstaan onder meer antimaterie deeltjes. Materie en antimaterie ontstaan in gelijke mate en vernietigen elkaar zodra ze elkaar tegenkomen. Toch is er meer materie dan antimaterie te vinden in het universum. Het is een van de grootste mysteries uit de natuurkunde. Door metingen te verrichten aan de antimaterie deeltjes, probeert Peitzmann dit te doorgronden, en een bijdrage te leveren aan het antwoord op de vraag waarom ons heelal niet leeg is

Naast hoogleraar en onderzoeker is hij lid bij o.a. de Contactcommissie in CERN Aangelegenheden van de KNAW, de Wetenschappelijke Adviesraad van NIKHEF en van de raad van Bestuur van de stichting FOM. Peitzmann behaalde zijn PhD in Natuurkunde aan de Universiteit van Münster.

---

Prof. Thomas Peitzmann is a full professor in Physics and director of the Institute for Subatomic Physics at Utrecht University.

Peitzmann examines the "primordial soup": the state of the universe just a few microseconds after the Big Bang. He performs research in the ALICE experiment at the Large Hadron Collider (LHC) at CERN. Using this powerful particle accelerator, Peitzmann and his colleagues mimic the state of the early universe and produce, among other particles, antimatter particles. When a particle and an antiparticle collide, they annihilate. An equal amount of matter and antimatter should have been formed during the big bang. Yet the universe contains almost no antimatter. The mystery of the missing antimatter still hasn't been solved and is one of the biggest mysteries in physics. By performing measurements on antimatter particles Peitzmann contributes to solving this puzzle.

Peitzmann is also a member of the Contactcommissie in CERN-aangelegenheden of the Royal Netherlands Academy of Science, member of the Scientific Advisory Board of NIKHEF and a member of the FOM Governing Board. Peitzmann received his PhD in Physics at the University of Münster.