Kampen

Dr. Thomas Kampen

Socioloog
1 opname & 1 event
Dr. Thomas Kampen is universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek.

Zijn huidige onderzoek richt zich op de betekenis van de menselijke maat in de dienstverlening door de sociale dienst. Van 2016 tot 2019 was Kampen lector aan Hogeschool Inholland.

Kampen publiceerde onder andere het boek Streng maar onrechtvaardig, de bijstand gewogen (2020), waarin hij en andere onderzoekers de balans opmaken na meer dan vijftig jaar bestaan van de Algemene Bijstandswet in Nederland. Worden mensen in de bijstand rechtvaardig behandeld?

In 2014 promoveerde Kampen aan de Universiteit van Amsterdam op zijn promotieonderzoek genaamd ‘Verplicht vrijwilligerswerk’. Hierin onderzocht hij hoe de opkomst van de participatiesamenleving de noties van rechten, plichten en verantwoordelijkheden en gevoelens van bijstandsontvangers beïnvloedt. In hoeverre zijn zij bereid om als vrijwilliger aan de slag te gaan, en hoe ervaren zij het vrijwilligerswerk? Volgens Kampen is het huidige overheidsbeleid hierin te ondoordacht en dwingend.