Holla

Dr. Sylvia Holla

Socioloog
1 opname & 1 event
Dr. Sylvia Holla promoveerde op onderzoek naar de ervaring van modellen en andere professionals in de mode-industrie. Tegenwoordig werkt ze bij kennisinstituut Atria.

Het leven van een model gaat niet over rozen. "Vooral voor diegenen die werken in het centrum van de mode, zoals in Parijs, waar de concurrentie en de schoonheidsstandaarden hoog zijn, neemt modellenwerk intensieve en continue vormen aan, maar is de kans op succes laag. Tegelijkertijd bevinden deze modellen zich in een professioneel veld waar een moreel taboe rust op ‘je best doen’, wat het extra ingewikkeld maakt om het werk goed uit te voeren. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat modellen aanzienlijk van hun ‘zelf’ verwijderd kunnen raken." Dit concludeerde Sylvia Holla in haar promotie-onderzoek, dat ze deed aan de Universiteit van Amsterdam en afrondde in 2018. Haar proefschrift is getiteld 'Beauty, Work, Self. How fashion models experience their aesthetic labor'.

Tegenwoordig werkt Holla als wetenschappelijk onderzoeker bij Atria. Een kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, dat het erfgoed van vrouwen verzamelt, beheert en deelt. Dr. Holla houdt zich bezig met gender en diversiteit in culturele beeldvorming, en brengt de gevolgen hiervan – op de (on)gelijkheid tussen mensen in de gebieden van zorg, werk, en maatschappelijke waardering en positionering meer algemeen – onder de aandacht. Haar meest recente focus ligt op genderstereotypering in onderwijs en werk; de betekenisgeving aan gender ongelijkheid en seksisme in mediavertogen; op de relatie tussen gender, moraliteit en voeding; en op culturele representaties van trans* personen op de Nederlandse televisie.