Palmen

Dr. Saskia Palmen

Psychiater
3 opnames
Dr. Saskia Palmen is Medisch Hoofd van de zorglijn Risico & Preventie bij het UMC Hersencentrum. Ze onderzoekt het ontstaan van de eerste psychose bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een verhoogd risico.

Daarnaast werkt Palmen in een project dat postmortem psychiatrisch onderzoek doet. Binnen dit onderzoek werken vier universitair medische centra samen met de Nederlandse Hersenbank. Zij zetten met behulp van een NWO subsidie een nieuwe infrastructuur om die hersenweefsel verzamelt van overleden patiënten met psychiatrische hersenziekten. Centraal in dit onderzoek staat het informeren en uitnodigen van mensen met psychiatrische hersenziekten en hun familieleden om zich als hersendonor te registreren. Vanuit deze functie neemt zij deel aan de Adviesraad Biobanken van het UMC Utrecht, waar zij toeziet op het streven van de Centrale Biobank naar kwalitatief hoogwaardige opslag en integraal beheer van de verschillende collecties van menselijk lichaamsmateriaal en bijbehorende (persoons)gegevens.