Jansen

Mr. Rosa Jansen

Rechtsgeleerde
1 opname
Mr. Rosa Jansen is voorzitter in het college van bestuur van de SSR, het studiecentrum voor rechtspleging.

De SSR zet zich onder andere in voor de opleiding in Europees recht en voor de verbreiding van de waarden van de Raad van Europa, waarvoor het in 2011 de Medal of Meritontving. Daarnaast is zij voorzitter van de Steering Committee European Judicial Training Network bij EJTN, het netwerk van de 27 opleidingsinstituten van de Europese Unie. Jansens specialisme is het opleiden van rechters, en openbaar aanklagers en hun staf.

Jansen werkt als rechter in verschillende rechtsgebieden in zowel Nederland als op internationale bodem. Zij was onder andere actief op het gebied van internationale juridische samenwerkingsprogramma's van de Raad van Europa, de EU en de Nederlandse overheid. Het doel dat zij daarin nastreefde was het neerzetten en verbeteren van onafhankelijke, goedwerkende en competente rechterlijke machten om democratie en mensenrechten in landen als Palestina en Rwanda te verzekeren.