Raven

Prof. dr. Rob Raven

Transitiewetenschapper
1 opname & 1 event
Prof. dr. ir. Rob Raven is hoogleraar Instituties en maatschappelijke transities aan de Universiteit Utrecht.

In zijn oratie in 2016 stelt Raven de vraag hoe we de transitie naar duurzame en slimme steden kunnen vormgeven in de context van klimaatverandering en urbanisatie. Raven beschrijft een nieuw paradigma voor stedelijke ontwikkeling en transitie waarbij het niet langer gaat om een top down benadering zoals bij grootschalige planning van VINEX-wijken. In de transitie naar slimme duurzame steden gaat het om een experimentele benadering, zoals living labs: wijken waarin verschillende partijen op verschillende schaalgroottes nieuwe manieren van leven, wonen en werken uitproberen.