Dam

Prof. dr. Rietje van Dam

Biochemicus
1 opname
Prof. dr. Rietje van Dam-Mieras is emeritus hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Onderwijsinnovatie Universiteit Leiden, UNESCO-leerstoelhouder ‘Kennistransfer voor duurzame ontwikkeling met behulp van ICT’, lid Raad van Toezicht Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy en was eerder vice-rector magnificus van de Universiteit Leiden.

Rietje van Dam - Mieras is van huis uit biochemicus. Ze studeerde scheikunde aan de TU Eindhoven, maar stapte na een propedeuse over naar biochemie in Utrecht. In 1976 promoveerde zij daar en ging aan de slag bij de Universiteit van Maastricht. Toen de Open Universiteit in 1983 werd opgericht, koos zij eerst parttime en later con amore fulltime voor de veertiende Universiteit van het land. Vanaf 1992 is zij daar hoogleraar natuurwetenschappen, in het bijzonder op het terrein van biochemie en biotechnologie. Van 2007 tot 2011 was Rietje van Dam Vice-Rector Magnificus van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, de oudste Universiteit van het land, waar zij de portefeuilles Onderwijs en HRM beheerde. Naast het wetenschappelijk onderwijs, heeft Rietje van Dam ook verschillende functies bekleed bij de overheid, en in het bedrijfsleven. Zo was zij vijf jaar lid van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en is zij lid van de Raad van Commissarissen van Akzo Nederland BV en Unilever Nederland.