Jong

Dr. Rendel de Jong

Organisatiepsycholoog
3 opnames
Dr. Rendel de Jong is docent en onderzoeker bij Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht.

Naast zijn werkzaamheden binnen universitair onderwijs en onderzoek is hij werkzaam als psychotherapeut, opleider in post-academiaal onderwijs, coach en managementadviseur. In de workshop die De Jong als coach geeft werkt hij vooral met praktijkvoorbeelden en demonstraties. Zijn onderzoek ligt voor een belangrijk deel op gebied van de relatie tussen leiderschap en werkcondities (werklast, rechtvaardigheid) enerzijds en commitment, welbevinden (arbeidssatisfactie, positieve stemming), gezondheid, innovatie en effectiviteit anderzijds.

De Jong promoveerde op een proefschrift over sociale ondersteuning, stress en effectiviteit van ondernemers en managers.