Verbeek

Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek

Techniekfilosoof
1 opname
Peter-Paul Verbeek is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en voorzitter van de Vakgroep Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Hij is president van de Society for Philosophy and Technology en lid van de Raad voor Geesteswetenschappen.

Tevens is Verbeek lid van de wetenschappelijke redactieraad van het tijdschrift Philosophy & Technology en redacteur van Tijdschrift voor Filosofie en SATS. Journal for Northern Philosophy.

Verbeeks onderzoek richt zich op de relaties tussen mens en technologie, in het bijzonder de ethische en antropologische aspecten daarvan. Hij sprak eerder over dit onderwerp op Lowlands University waarbij hij inging op de relatie tussen mens en technologie en de ethische vraagstukken die ontstaan door de maakbaarheid van de mens. Ook verscheen dit jaar het boek Op de vleugels van Icarus: hoe techniek en moraal met elkaar meebewegen,waarin Verbeek betoogt dat we moeten leren omgaan met technologie zoals Icarus moest leren vliegen met zijn wassen vleugels.