Koolmees

Prof. dr. Peter Koolmees

Wetenschapshistoricus
1 opname
Prof. dr. Peter Koolmees is bijzonder hoogleraar Diergeneeskunde in Historische en Maatschappelijke Context aan de faculteiten Geesteswetenschappen en Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Hij studeerde geschiedenis in Utrecht en promoveerde op het proefschrift Symbolen van openbare hygiëne: gemeentelijke slachthuizen in Nederland 1795-1940. Vanaf 1973 is hij werkzaam bij de faculteit Diergeneeskunde, thans als docent-onderzoeker op het gebied van de veterinaire volksgezondheid en wetskennis en de geschiedenis van de diergeneeskunde bij de divisie Veterinary Public Health van het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS). Sinds 2002 is hij tevens conservator van de afdeling Diergeneeskunde van het Universiteitsmuseum en sinds 2006 is hij lid van het Descartes Centre aan de Universiteit Utrecht.

Naast zijn oorspronkelijke onderzoeksveld voedselveiligheid, heeft Koolmees gepubliceerd over de geschiedenis van de diergeneeskunde in het algemeen en de geschiedenis van veterinaire volksgezondheid in het bijzonder. Hij is redacteur van het veterinair historische tijdschrift Argos en van Geschiedenis der Geneeskunde. In de periode 2000-2004 was hij voorzitter van de World Association for the History of Veterinary Medicine en in 2008 werd hij weer herkozen in deze functie. In 1999 ontving hij de George Sarton medaille van de Universiteit Gent voor zijn bijdrage aan de wetenschapsgeschiedenis.

---

Prof. dr. Peter Koolmees (1954) is honorary professor Veterinary Medicine in Historical and Societal Context at the Faculty of Humanities and Veterinary Medicine at Utrecht University. He studied history in Utrecht and obtained his doctorate with the thesis Symbols of public hygiene; municipal slaughterhouses in the Netherlands 1795-1940. Since 1973 Koolmees is active at the Faculty of Veterinary Medicine, currently as teacher-researcher in the area of veterinary public health and veterinary legislation and history of veterinary medicine at the Division Veterinary Public Health of the Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS). He is also curator of the Section Departement Veterinary Medicine from the University Museum Utrecht since 2002, and member of the Descartes Centre (UU) since 2006.

Next to food safety, his original field of research, Koolmees published on the history of veterinary medicine in general and especially the history of veterinary public health. He is editor of the veterinary historical journal Argos and of History of Medicine. Between 2000 and 2004 he was chairman of the World Association for the History of Veterinary Medicine for which was re-elected in 2008. In 1999 he received the George Sarton medal of Gent University for his contributions to the history of science.