Cohen-Kettenis

Prof. dr. Peggy Cohen-Kettenis

Ontwikkelingspsycholoog
2 opnames
Prof. dr. Peggy Cohen-Kettenis is hoogleraar Medische Psychologie en directeur van het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie aan het VUmc.

Prof. dr. Peggy Cohen-Kettenis studeerde ontwikkelings- en klinische psychologie aan de Universiteit Utrecht. Van 1987 tot 2002 werkte Cohen-Kettenis op de afdeling kinderpsychiatrie van het UMC Utrecht waar ze de eerste polikliniek in Europa oprichtte voor jongeren met genderproblemen en geslachtsontwikkelingsstoornissen.

Cohen-Kettenis droeg bij aan de ontwikkeling van nieuwe diagnostische criteria voor genderdysforie, zowel voor de DSM-5 van de American Psychiatric Assocation (als voorzitter van de werkgroep), als voor de ICD-11 van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit zijn de twee meest gebruikte systemen voor de classificatie van psychiatrische aandoeningen. Hiernaast nam zij deel aan het opstellen van internationale behandelrichtlijnen op het gebied van transgenderzorg en de zorg voor mensen met stoornissen in de geslachtsontwikkeling.