Martens

Niels Martens

Wetenschapsfilosoof en filosoof van de natuurkunde
1 opname & 1 event
Dr. Niels Martens is als universitair docent en filosoof verbonden aan het Freudenthal Instituut en het Descartes Centre van de Universiteit Utrecht. 

Martens richt zich in zijn werk op de filosofie van natuurkunde. Binnen deze richting geeft hij leiding aan het COSMO-MASTER project over de filosofie van astronomie en kosmologie. In dit project kijkt Martens naar de filosofie achter de benadering van tijd en ruimte.