Walet

Monique Walet

Leerkracht
1 opname & 1 event
Monique Walet is projectleider primair onderwijs bij Utrecht Gelijke Onderwijskansen (UGO).

UGO is een onderwijsprogramma dat is gebaseerd op de succesfactoren van de Brede School Academie Utrecht en mede gericht op het verbeteren van de kansengelijkheid van talentvolle kinderen met een taalachterstand uit de bovenbouw van de basisschool en de brugklas. Tevens was Walet tot 1 maart jl. als docent aangesloten bij het Honours Trajectum Utrecht (HTU), een programma van de Universiteit Utrecht voor tweede- en derdeklassers van het Havo of VWO, voor de bevordering van taalvaardigheid en vergroten van kennis van de wereld.

Na ruim dertien jaar ervaring in lesgeven en het coördineren van onderwijs, ligt de expertise van Walet onder andere bij curriculumontwikkeling, onderwijsinnovatie en kansengelijkheid. 

Van 2008 tot en met 2017 werkte Walet als leerkracht en taalcoördinator bij de Utrechtse basisschool Obs de Panda in Kanaleneiland.