Boone

Prof. dr. mr. Miranda Boone

Criminoloog
2 opnames & 2 events
Criminoloog Miranda Boone is werkzaam als hoogleraar Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit Leiden.

Boone is geïnteresseerd in onderzoek op het raakvlak van criminologie en strafrecht. En specifieker in de besluitvormingsprocessen bij de toepassing van sancties, vanuit zowel een sociaalwetenschappelijk als normatief perspectief.

Onlangs publiceerde ze het studieboek Criminologie en strafrecht, en de literatuurstudie Het leefklimaat in justitiële inrichtingen.

Boone studeerde Criminologie en Strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.