Vink

Dr. Melissa Vink

Sociaal wetenschapper
1 opname & 1 event
Melissa Vink is per september 2019 postdoctoraal onderzoeker bij de vakgroep Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht.

Haar onderzoek richt zich op hoe mannen en vrouwen duurzaam met elkaar kunnen samenwerken, zowel binnen het werk- als privédomein. Zo onderzoekt ze de effecten van niet-traditionele stellen (stellen waarbij de vrouw een relatief hogere status heeft dan haar mannelijke partner) op werk- en relatie-uitkomsten. Haar onderzoek heeft een multidisciplinaire insteek, waarbij ze zowel psychologisch als sociologisch onderzoek uitvoert.

Daarnaast probeert Vink sinds september blinde vlekken in diversiteitsbeleid in kaart te brengen. Zo onderzoekt ze hoe organisaties kunnen communiceren over hun diversiteitsbeleid, zodat zowel werknemers met een meerderheids- als werknemers met een minderheidsachtergrond het beleid kunnen steunen en zich comfortabel voelen over hun organisatie.