Bartels

Prof. dr. Meike Bartels

Biologisch psycholoog
1 opname
Hoogleraar Genetics and Wellbeing Meike Bartels van de Vrije Universiteit staat bekend als ‘geluksprofessor’.

In haar onderzoek kijkt ze naar “waarom mensen zijn zoals ze zijn”. Zijn er genen die geluk bepalen of wordt dit bepaalt door de omgeving?

Na haar proefschrift over de oorzaak van gedragsproblemen bij kinderen in 2003 besloot Meike Bartels het over een andere boeg te gooien. In plaats van te kijken naar waar gedragsproblemen, die voorkomen bij 25% van de kinderen, vandaan komen besloot ze onderzoek te doen naar waarom die andere 75% geen gedragsproblemen hebben. Dit doet ze door te kijken naar de invloed van genetische en omgevings factoren op geluk en de stabiliteit hiervan. Voor haar onderzoek gebruikt ze al meer dan tien jaar data van het Nederlands Tweelingen Register.

In 2014 werd ze als jonge topwetenschapper benoemt tot hoogleraar in het University Research Chair programma.

Oorspronkelijk wilde ze geneeskunde gaan studeren maar werd steeds uitgeloot. Uiteindelijk vond ze haar eigen geluk in het vakgebied van de biologische psychologie. Haar doel is niet om alleen de mensen met problemen te helpen maar om geluk te vergroten bij iedereen.