Elsinga

Prof. dr. ir. Marja Elsinga

Volkshuisvestingsdeskundige
1 opname & 1 event
Prof. dr. ir. Marja G. Elsinga is hoogleraar Housing Institutions & Governance aan de Technische Universiteit Delft.

Elsinga doceert onder meer vakken over volkshuisvestingsbeleid, instituties en de woningmarkt op bachelor, master en PhD niveau aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. De nadruk ligt hierbij op volkshuisvesting als basisbehoefte, onderdeel van de fysieke infrastructuur en als financieel bezit. Met haar onderzoek richt ze zich op de vraag hoe we duurzame oplossingen kunnen vinden voor problemen rondom huisvesting.

Elsinga heeft in verschillende academische vakbladen gepubliceerd en is redacteur bij de Elseviers 'Encyclopedia of Housing & Home'. Daarnaast zit ze in de raad van commissarissen van de woningcorporatie Ymere en is ze lid van het adviesorgaan Platform31.