Berg

Dr. Marguerite van den Berg

Socioloog
1 opname & 1 event
Dr. Marguerite van den Berg is stadssocioloog aan de Universiteit Utrecht.

Van den Berg onderzoekt onder andere werk, informele organisatie en beleid. Dit onderzoek doet ze vooral in de context van de stad. Zo is ze betrokken bij een onderzoek naar hoe stadsbewoners in Dublin en Rotterdam veiligheid improviseren in een stad waar zowel financiële als sociale zekerheid steeds minder kunnen worden gegarandeerd.

In haar boek Werk is geen oplossing (2021) betoogt Van den Berg dat de manier waarop we werken anders kan en moet. Ze deelt verhalen van onzekerheid en daden van verzet, en stelt manieren voor om werken minder problematisch te maken.