Boks

Dr. Marco Boks

Psychiater
2 opnames & 1 event
Dr. Marco Boks is psychiater en onderzoeker in het UMC Utrecht.

Marco Boks is een psychiater en onderzoeker bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij werkt aan een beter begrip van de complexe relatie tussen de omgeving en de geestelijke gezondheid. Dit omvat het ontrafelen van het samenspel tussen genetische variatie, epigenetische veranderingen, omgeving en biologische functies en hun effecten op mentale gezondheid.

Zijn carrière heeft zowel een klinisch als een onderzoeksaspect. Zo leidt hij een zorgprogramma dat traumagerichte behandelingen toegankelijk maakt voor de ernstigste categorie patiënten en heeft hij in de klinische praktijk rechtstreeks te maken met patiënten en hun problemen, terwijl hij in zijn onderzoek verder kijkt naar de mechanismen achter deze problemen.

Marco Boks heeft een bijzondere interesse in trauma, vooral jeugdtrauma, als risicofactor voor psychiatrische stoornissen. Een derde deel van alle mentale aandoeningen is gerelateerd aan trauma’s en hij is daarom van mening dat het belangrijk is om te begrijpen hoe en waarom dit gebeurt om betere preventieve maatregelen en behandelingen te ontwikkelen.

Naast zijn wetenschappelijke en klinische werk, is hij gedreven kennis over trauma met het algemene publiek te delen. Hij organiseert publiekslezingen, onderhoudt relaties met patiëntenorganisaties en ziet het als zijn taak om de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en het algemene publiek te overbruggen.