Davidson

Prof. dr. Marc Davidson

Filosoof en Natuurkundige
2 opnames & 2 events
Marc Davidson is bijzonder hoogleraar milieufilosofie vanuit humanistisch perspectief aan Maastricht University en docent/onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.

Davidson publiceert in wetenschappelijke tijdschriften, maar schrijft ook regelmatig opiniestukken voor kranten. Davidson richt zich voornamelijk op de morele vraag hoe wij zouden moeten handelen in het licht van de duurzaamheids- en milieuproblematiek. In hoeverre hebben wij een verantwoordelijkheid tegenover toekomstige generaties? 

Davidson studeerde natuurkunde en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam waar hij ook in beide disciplines promoveerde, respectievelijk in 1994 en 2009. In een interview op observantonline.nl vertelt hij hoe een ontmoeting met een lid van Milieudefensie zijn leven veranderde. De jongeman vertelde aan Davidson over de mondiale milieuproblematiek, dit zette hem aan tot reflectie: “Ik kan wel denken dat ik onderdeel word van een keten, van een traditie, maar als er niets aan het milieu wordt gedaan, is er geen toekomst. Wat moet ik dan met mijn natuurwetenschappelijke inzichten? Het heeft niet zoveel zin om daarmee door te gaan.” Dit betekent niet dat hij rigoureus de natuurkunde overboord gooide: hij rondde zijn promotie af en koos tegelijkertijd voor een studie milieufilosofie. Wat zijn dagelijkse leven betreft, ging hij “bijna Spartaans leven.” Daar is hij overigens nu wel van af gestapt.