Yerkes

Dr. Mara Yerkes

Socioloog
3 opnames & 2 events
Dr. Mara Yerkes is universitair hoofddocent Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Yerkes onderzoekt sociaal beleid en sociale ongelijkheid, met name op het gebied van gender. Aan de UU is zij coördinator van meerdere master- en premasterprogramma’s in de sociale wetenschappen.

Momenteel is Yerkes hoofdonderzoeker van het ERC onderzoeksproject CAPABLE, een vergelijkende studie naar genderongelijkheid op het gebied van werk-privéleven balans in acht Europese landen. Tijdens de coronacrisis zette Yerkes het COVID-19 genderongelijkheid-onderzoek op in Nederland. Hieruit bleek onder meer dat werkende moeders tijdens de coronacrisis sterk inleverden op hun vrije tijd en dat er sprake was van een stijging in de ervaren werkdruk.

Yerkes werkte de afgelopen jaren aan verschillende onderzoeksprojecten, zoals bEUcitizen (2013-2017): een Europees project over de barrières tot Europees burgerschap. Ook deed Yerkes onderzoek naar het effect van het krijgen van kinderen op de loopbanen van Australische moeders met het project Millennium Mums (2013-2016).

Daarnaast is Yerkes bestuurslid van het European Social Policy Network en redacteur bij wetenschappelijk tijdschrift Community, Work and Family.

Foto: Ed van Rijswijk