Oploo

Dr. mr. Laura van Oploo

Rechtswetenschapper, Criminoloog
1 opname & 2 events
Laura van Oploo is universitair docent Straf(proces)recht aan de Universiteit Utrecht.

In 2021 promoveerde Van Oploo aan Tilburg University op het onderwerp ‘culturele overwegingen in pro Justitia-rapportages. Dat zijn rapportages over de psychische toestand van de verdachte in een strafzaak die gedragsdeskundigen opstellen, zodat bepaald kan worden of de verdachte bijvoorbeeld ontoerekeningsvatbaar kan worden verklaard. In haar promotieonderzoek onderzocht ze of, hoe en waarom gedragsdeskundigen culturele aspecten in hun rapportage betrekken.

In haar onderzoek houdt Van Oploo zich daarnaast bezig met aan cultuur en etniciteit gerelateerde bias in risicotaxatie-instrumenten. Dat zijn instrumenten, zoals wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten, waarmee de kans wordt gemeten dat een iemand opnieuw een ernstig delict zal begaan.

Na haar aanstelling als promovendus bij Tilburg University, was Van Oploo werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij he Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en als beleidsadviseur bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), waarna ze in 2020 de overstap maakte naar de Universiteit Utrecht.