Steenbergh

Dr. Kristine Steenbergh

Engels letterkundige
1 opname
Dr. Kristine Steenbergh is universitair docent Engelse literatuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze onderzoekt momenteel de rol van emoties, literatuur en cultuur in het Antropoceen.

Tevens is Steenbergh medeoprichter van het Environmental Humanities Center (onderdeel van CLUE+), dat maatschappelijke milieukwesties benadert vanuit het perspectief van de geesteswetenschappen. Sinds 2020 is ze coördinator van Paradigms of Creativity.

Steenbergh is een van de directeuren van ACCESS, het Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotions and Sensory Studies. Haar onderzoek richtte zich eerder op de geschiedenis van emoties, met name woede, wraakzucht en compassie.

Ook is Steenbergh lid van de Jonge Akademie, een onafhankelijk groep onderzoekers aan de Vrije Universiteit met als doel kritische perspectieven op de academie, beleid en de maatschappij uit te wisselen. Haar visie op de academie omschrijft ze als 'slow scholarship,' een model gebaseerd op vertrouwen, samenwerking en diversiteit in plaats van op rendement en competitie.