Putters

Prof. dr. Kim Putters

SCP
2 opnames
Prof. dr. Kim Putters (1973) volgde in juni prof. dr. Paul Schnabel op als directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Putters studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en promoveerde op een onderzoek naar marktwerking in de gezondheidszorg. Sinds 2008 is hij hoogleraar management van zorginstellingen bij het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar beleids- en bestuursvraagstukken in de zorg, innovaties in de zorg en de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel.

Putters is voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Interparlementaire Unie. Sinds 2003 is hij lid van de Eerste Kamer en woordvoerder op het gebied van zorg, onderwijs, milieu, ruimtelijke ordening en binnenlandse zaken. Sinds 2011 is hij ondervoorzitter van de Eerste Kamer en Vice-fractievoorzitter van de PvdA-fractie bij de Eerste kamer.

Verder bekleedt hij enkele andere voorzittersposities, waaronder in de Raad van Toezicht bij het Rijnstate Ziekenhuis, het bestuur bij Stichting TopGGz, (Topklinische Geestelijke Gezondheidszorg) en van het ZonMw onderzoeksprogramma Zorg voor Jeugd.