Es

Dr. Karin van Es

Mediawetenschapper
1 opname & 1 event
Mediawetenschapper Karin van Es is werkzaam als universitair docent aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar televisie en digitale cultuur.

Van Es' onderzoek speelt zich af op het grensvlak tussen televisie en nieuwe media. In 2014 voltooide ze aan de Universiteit Utrecht haar promotieonderzoek over liveness. Hierin onderzocht ze wat het concept 'live' inhoudt en wat de veranderende rol is die media-instituties en gebruikers erbij spelen. Bij 'live' denken we in eerste instantie aan een live-uitzending op televisie, maar het begrip kan ook van toepassing zijn op het internet en sociale media. Hierover schreef Van Es het boek The Future of Live(2016).

In 2017 was ze samen met Mirko Schäfer redacteur van het boek The Datafied Society, over de steeds grotere rol die data-onderzoek speelt binnen de Geesteswetenschappen.